onze diensten

grondwerken


Wij zijn de ideale partner voor de bouwaannemer voor het plaatsen van citernes septische putten, graven van funderingen en zwembadputten, ... Deze werken worden uitgevoerd onder de naam AXGRO.

voorbereidingen

Voorafgaand aan de eigenlijke aanleg moeten er vaak broodnodige grondwerken worden uitgevoerd die nadien het uiterlijk van uw tuin mee zullen bepalen.


Goed uitgevoerde grondwerkzaamheden vormen een onmisbare basis voor iedere tuinrealisatie. Egaliseren en een goede afwatering is van cruciaal belang maar ook kunt u bij grondwerk denken aan rioleringswerkzaamheden, bekabeling voor elektriciteit, het trekken van leidingen voor beregeningssysteem of voor plaatsing van een buitenkeuken. Voor alle soorten grond- en graafwerkzaamheden kunt u ook Greenstyle inzetten.

tuinaanleg


Met ruim 15 jaar ervaring en een sterke ploeg medewerkers die gebruik kan maken van modern en aangepast materiaal, zijn wij de ideale partner voor de aanleg van uw tuin.

aanleg

Gaande van een kleine stadstuin tot een grote omgevingsaanleg, elk project is voor ons een nieuwe uitdaging die wij op een correcte en kwalitatieve manier willen opleveren.

verharding

Door onze jarenlange ervaring hebben wij kennis van heel veel materialen: natuursteen, betonproducten, kleiklinkers, granulaten, metaal etc.
We zijn ook sterk in alle voorbereidende werken zoals het aanbrengen van een goede onderfundering, plaatsen van nutsleidingen en voorzien van waterafvoeren. Specialisten in dienst die niets anders doen dan deze werken.

tuinconstructies

Carports en poolhouses, afsluitingen, keerwanden, schanskorven, oeverversteviging, metalen constructies, ...
Ook voor alle bouwkundige werken in de tuin kan u steeds beroep doen op ons.

water

Water oefent een grote aantrekkingskracht uit. Vijvers en waterpartijen ademen tegelijk rust en vitaliteit uit.


Greenstyle kan waterpartijen in elke gewenste vorm aanleggen: strakke vijvers, siervijvers, natuurlijke vijvers, ... Zelfs zwemvijvers behoren tot de mogelijkheden. Het aanleggen van vijvers is een vak apart en vereist heel wat kennis. Gelukkig hebben we hiervoor dan ook de juiste mensen in dienst die vanaf de start van de grondwerken tot het moment dat de eerste vis in het water wordt uitgezet, de grootste zorg aan het project besteden.

nazorg


particulieren

Ben je een particulier en kan je wat hulp gebruiken in je tuin? Wij staan klaar om jouw aangelegde tuin er steeds op zijn best te laten uitzien. Dat kan gaan van snoeibeurten of bemesting, tot en met het opsporen en behandelen van ziektes aan planten en bomen. Indien je dat wenst, kunnen we een contract afsluiten voor een periodiek onderhoud en nazicht.

bedrijven & publieke ruimte

Een publieke of bedrijfstuin vormt een presentatie naar de buitenwereld. Bij Greenstyle hebben we jarenlange ervaring in het aanleggen en onderhouden van deze tuintypes. En zelfs tijdens de hardste momenten van de winter kunt u op ons rekenen, want ook gladheidsbestrijding behoort tot onze specialiteiten.

gladheidsbestrijding


harde winters

Wie spreekt over tuin- en landschapsonderhoud, denkt bijna automatisch aan de lente, zomer of herfst. Maar wist je dat we ook tijdens de winterperiode niet stilzitten?


Eén van onze twee pijlers in de aanleg en het onderhoud van openbare terreinen. Daarbij hoort ook gladheidsbestrijding - in de volksmond beter bekend als 'strooien' - tijdens winterpieken. Naast openbare wegen kunnen we er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld parkeerterreinen ijs- en sneeuwvrij worden gehouden.

Wil je meer weten over onze activiteiten voor bedrijven en openbare instellingen? Neem dan zeker contact met ons op.

Contact


Greenstyle
Privé-tuinen of openbare ruimte?
Wij zijn perfect uitgerust om uw groenpartij de juiste nazorg te bieden.